سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

رازهای نهان در تعبیر خواب دیدن لباس سفید

لباس عروس سفید

هنگامی که آرامش شب، خواب را بر چشمان شما فرود می آورد، روحتان همچون پروانه ای به سمت عالم ملکوت به پرواز در می آید و هر آن چه را که می بیند در خواب شما نمایان می کند. اگر شخصی با لباس سفید در عالم رویا شما ظاهر شود، چه تعبیر نهفته ای می تواند داشته باشد؟ تعبیر خواب لباس با توجه به رنگ و نوع آن می تواند متفاوت باشد. لباس سفید به صورت کلی نماد پاکی، خلوص و بی گناهی فرد است. تعبیر خواب دیدن لباس سفید بر تن دیگری، می تواند نوید بخش آینده درخشان در زندگی شخصی شما باشد.

فهرست مطالب

تعبیر خواب دیدن لباس سفید بر تن خود یا دیگری

بررسی مفاهیم خواب برای برخی از افراد اهمیت دارد و به دنبال معنای آن از تعبیر خواب چادر مشکی، سفید گرفته تا انواع لباس، هستند. ممکن است که شما هم تجربه ای از دیدن لباس سفید در خواب را داشته باشید. با تعجب از خواب بیدار شوید و تفسیر این خواب برایتان جای سوال باشد. لباس سفید در خواب با پیام معنوی قدرتمندی تفسیر می شود؛ اما تعبیر خواب پیراهن سفید بر تن دیگری، برای افراد مختلف متفاوت است.

تعبیر کلی از معبران معروف برای خواب دیدن لباس سفید 

به صورت کلی دیدن خواب لباس سفید، تعبیرهای متفاوتی با توجه به خود فرد و شرایط زندگی او دارد که شامل موارد زیر می شود:

 • تعبیر خواب لباس سفید برای خانم: به معنای خوشبتخی در زندگی، عاقبت بخیری و شروع جدید یک رابطه عالی را برای خانم دارد.
 • تعبیر لباس سفید در خواب کودک: به معنی سلامتی و عمری طولانی برای آن است.
 • تعبیر دیدن لباس سفید در خواب مرد: موفقیت در کارها، رسیدن به هدف در زندگی یا کار، در برخی موارد نشانه هایی از پاکر و معصومیت نیز شناخته می شود.
 • تعبیر خواب دیدن لباس سفید بر تن دیگری که مرده است: این نشانه به معنای آمرزش و بخشیده شدن گناهان آن است و خوشحالی او در دنیای دیگر.
 • تعبیر خواب دیدن لباس سفید کثیف: به غم و اندوه بزرگی که ممکن است مریضی، فوت، بیکار شدن و… باشد گرفتار می شوید.
 • تعبیر خواب لباس سفید، نشانه بی گناهی و پاک بودن شماست.
 • شما می خواهید خود را در بین اطرافیان بی گناه نشان دهید در صورتی که این گونه نیستید.
 • اگر اطرافیان شما لباس سفید پوشیده باشند و یا در اطراف شما لباس سفید زیادی پهن شده باشد، بسته به شرایط کنونی زندگی شما، اتفاقات مهم خوب یا بد در حال رخ دادن است؛ اتفاقاتی که زندگی شما را دگرگون خواهد کرد.

تعبیر خواب لباس سفید بر تن دیگری از نظر جابر مغربی

خواب لباس سفید به دین و ایمان فرد اشاره دارد. اگر در خواب مشاهده کردید که فرشتگان لباس سفید را به شما هدیه دادند، متاسفانه تعبیر خواب خوبی ندارد و شخصی از اقوام یا خویشاوندان و حتی ممکن است خودتان دار فانی را وداع گویید.

تعبیر خواب حضرت دانیال (ع) درباره لباس سفید

تعبیر خواب دیدن لباس سفید بر تن دیگری از نگاه ایشان این است که زندگی مطابق میل و خواسته شما در حال پیشروی است.

تعبیر محمد ابن سیرین درباره خواب دیدن لباس سفید

 اگر در خواب دیدید که لباس نو و سفیدی بر تن داشتید از تمام غم و ناراحتی ها رها شده و روز های خوبی پیش رو خود خواهید داشت.

تعبیر ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی در حالی که چهره ات سیاه است لباس سفید پوشیده ای، صاحب فرزند دختر می شوی.

تعبیر خواب دیدن لباس سفید از کتاب فرهنگ تفسیر رویا

تعبیر خواب دیدن لباس سفید بر تن دیگری به نقل از این کتاب دو تعبیر جذاب دارد:

 1. شما به زودی ازدواج خواهید کرد.
 2. مشخص کننده اهداف شما در زندگی حقیقی می باشد.

تعبیر آنلی بیتون درباره تعبیر خواب لباس سفید بر تن دیگری

به نقل از آنلی بیتون خواب لباس سفید بر تن شخص دیگر دو تعبیر اندوهگین دارد

 • اگر در عالم رویا مشاهده کردید که لباس سفید بر تن خود یا شخص دیگری است، تعبیر خواب خوبی ندارد و شرایط زندگی شما اندوهگین و نا بسامان می شود.
 • اگر همراه فردی که لباس سفید بر تن دارد در حال قدم زدن هستید، تعبیر خواب بر آن شخص است و آن شخص ممکن است کمی آشفته حال و بیمار شود.

جالب ترین تعبیر، خواب مردی که لباس سفید پوشیده

لباس سفید کوتاه

تعبیر خواب دیدن لباس سفید بر تن دیگری در موقعیتی که این فرد مرد باشد این است که قرار است اتفاقات خوبی برای شما رخ دهد.

 • اگر در خواب مشاهده کردید که مردی با لباس سفید به سمت شما قدم بر می دارد نشانه این است که با شخصی بحث خواهی داشت.
 • اگر در خواب دیدید مردی با لباس سفید به سمت شما حمله می کند تعبیر آن رها شدن از مشکلات زندگی تان است.
 • اگر در خواب ببینید مردی با لباس سفید بر سر شما فریاد می زند نشانه این است که از شخصی در عالم دنیوی ترس دارید؛ کسی که اختیار شما در دست اوست.
 • اگر خواب مرده ای (مذکر) با لباس سفید را ببینید نشانه این است که به زودی یکی از عزیزانتان را از دست خواهید داد.
 • اگر خواب مردی با لباس سفید را ببینید که در کنارتان می ایستد، تعبیرش این است به زودی با کسی دوست می شوید که به بهترین دوستتان تبدیل خواهد شد.

اگر زن مجردی لباس سفید پوشیده باشد چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دیدن لباس سفید بر تن دیگری، آن هم زن مجردی که لباس سفید پوشیده است گواهی از آن است که او می خواهد از سر نوشت آینده خود با خبر شود و نشانه اخلاق و حالات روحی اوست.

تعبیر ابن سیرین درباره خواب لباس سفید بر تن زنان مجرد

ابن سیرین عقیده دارد که دیدن خواب زنان مجرد با لباس سفید به ثروت اشاره دارد:

 • این ثروت ممکن است از طریق شغل تازه و جدید بدست آید.
 • ارثی است که قرار است از بیننده خواب حاصل شود.

 تعبیر خواب زن متاهل که لباس سفید پوشیده است

دیدن لباس سفید در خواب یک زن متاهل بیانگر شخصیت و رفتار خوب این خانم است.

اگر زن متاهل در خواب مشاهده کند که همسرش لباس سفید پوشیده نشانه این است که همسرش به وی احترام و ارزش خاصی قائل است.

تعبیری متفاوت از دیدن خواب فردی که لباس عروس پوشیده

تعبیر خواب دیدن لباس سفید بر تن دیگری در موقعیتی که فرد لباس سفید عروسی پوشیده است نشان دهنده حسادت و تمایل شما برای کسب یک زندگی خوب و شایسته است.

شاید شما در زندگی شخصی خود را با فرد دیگری مقایسه می کنید یا در حال رقابت با فردی هستید؛ این خواب به روابط متقابل شما با آن فرد اشاره دارد.

 تعبیر خواب دیدن لباس سفید بر تن دیگری برای پسران مجرد

 • اگر در خواب ببینید که به تن دیگران لباس سفید پوشانده اید، تعبیرش این است که به زودی ازدواج خواهید کرد.
 • اگر در خواب ببینید که کسی لباس سفید بر تن شما می کند تعبیر این است که به زودی با فردی که دوست دارید ازدواج خواهید کرد.
 • لباس سفید جدید در خواب تعبیر خوبی دارد و شما با کسی که دوستش دارید ازدواج خواهید کرد و زندگی خوبی خواهید داشت.

8 تعبیر خواب حیرت انگیز دیدن لباس سفید

تعبیرهای لباس سفید در خواب چه تن خود و چه تن دیگری، به موقعیت شما در زندگی و مشکلاتتان وابسته است؛ موارد زیر، 8 تعبیر شگفت انگیز دیگر برای این خواب از معبران معروف است:

 1. اگر در خواب خود شخص زیبا با لباس سفید را مشاهده کردید تعبیرش این است که شما فرد مهربانی هستید و زندگی خوبی دارید.
 2. اگر زن و شوهری را با لباس سفید مشاهده کردید تعبیرش این است شما به فکر ازدواج هستید و اگر شما به عنوان یک مرد این خواب را ببینید شما تمایل دارید با افراد بیشتری رابطه جنسی برقرار کنید.
 3. تعبیر لباس سفید پاره نشانه و تعبیر خوبی ندارد و به بدبختی و ناراحتی اشاره می کند. احتمالا شما در زندگی با همسرتان دچار مشکل شده اید و نگران هستید که چگونه این مشکل را بر طرف کنید.
 4. اگر شما در خواب مشاهده کردید با دوستتان لباس سفیدی را قیچی کرده اید تعبیرش این است که به دلیل اشتباهات شخصی با مشکل بزرگی مواجه شده اید و باید منتظر لحظات سخت زندگی باشید.
 5. تعبیر خواب دیدن لباس سفید بر تن دیگری در موقعیتی که این لباس در حال سوزاندن است، به هلاکت و بدبختی شما اشاره دارد.
 6. اگر در خواب مشاهده کردید که در فروشگاه سعی دارید لباس سفید خود را پرو کنید تعبیرش این است در آینده با تغییرات مثبتی مواجه هستید؛ اتفاقات خوبی برای شما رقم خواهد خورد، و مورد توجه اطرافیانتان قرار خواهید گرفت.
 7. تعبیر دیدن لباس سفید بلند در خواب نشانه آن است که کسی از شما محافظت می کند و شما در امنیت کامل قرار دارید.
 8. دیدن لباس سفید کوتاه در خواب نشانه این است که اطرافیان بیش از حد انتظار در مورد شما صحبت می کنند و این باعث می شود نظر اطرافیان درباره شما تغییر کند.

کلام آخر

برای همه ما رنگ سفید لباس نمادی مثبت است. اما تعبیر آن در خواب با توجه به موقعیت های مختلف متفاوت می باشد. تعبیر خواب دیدن لباس سفید بر تن دیگری از نگاه معبرین بزرگ مفاهیم و نشانه هایی را در بردارد که می تواند تحولی در زندگی فرد ایجاد کند. تعبیر خواب لباس سفید بر تن دیگران، در حالت کلی به تشکیل زندگی و رسیدن به اهدافتان اشاره دارد.

اما معبران به نامی همچون جابر مغربی، محمد ابن سیرین، حضرت دانیال (ع) تعبیرهای دیگری برای این خواب بیان کردند که شامل دگرگونی های روحی در زندگی، اتفاقات خوب، ازدواج در آینده می شود. فروشگاه ملزومات حجاب در مشهد به نام حجاب خورشید، عبا و انواع حجاب های مورد نیاز شما را دارند که می توانید با مراجعه به آن ها و سفارش شخصی لباس، همان لباس سفیدی که در عالم رویا داشتید را تهیه نمایید.

(سوالات متداول)

تعبیر خواب لباس سفید از نگاه ابن سیرین چیست؟

تعبیر خواب دیدن لباس سفید از نگاه ابن سیرین، رها شدن از غم و ناراحتی ها و پیش روی بودن روز هایی خوش است.

دیدن لباس سفید در خواب یک زن متاهل چه تعبیری دارد؟

دیدن لباس سفید در خواب یک زن متاهل بیانگر شخصیت و رفتار خوب این خانم است.

آواتار نویسنده

ما در آنلاینر بیش از 12 سال است که‌ به صورت تخصصی در حوزه‌ های مختلف سئو (تولید محتوا، آن پیج، آف پیج و تکنیکال) فعایت می‌ کنیم. تیم ما تشکیل شده از دوازده کارشناس در هر کدام حوزه‌ها و در بخش تولید محتوا نویسنده‌ های متخصص، به‌ روز و  با تجربه‌ی ما  همواره تلاش می‌ کنند تا باکیفیت‌ ترین و یونیک‌ ترین محتوا ها را ارائه دهند.

مشاوره رایگان حجاب
مشاوره رایگان

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر یا مشاوره دارید فرم زیر را تکمیل کنید یا با شماره 05133497161 تماس بگیرید

ساعات پاسخگویی 9 الی 19 (جمعه ها تعطیل)

شماره تماس: 05133497161

1400 © کلیه حقوق این سایت متعلق به حجاب خورشید می باشد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.