سبد خرید 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

تعبیر خواب لباس از نگاه معبران معروف

انواع لباس در کمد

لباس در عالم رویا تعابیر مختلفی دارد. این تعابیر با توجه به رنگ، جنس و حتی نوع لباس متفاوت است. معبران نیز تعابیر مختلفی برای انواع لباس از جمله پیراهن زنانه، مردانه، مقنعه، شلوار و … ذکر می کنند. این تعابیر با توجه به سمبل ها و نمادهای خواب در رابطه با لباس بیان می شود و می تواند نتایج زیادی از تغییر تفکر فرد تا اصلاح مسیر زندگی در پی داشته باشد.

نگاهی به تعابیر مختلف لباس در خواب

ممکن است شما هم از آن دسته افرادی باشید که کشف رمز و راز و تفسیر لباس در خواب برایتان مهم باشد. تعبیر دیدن لباس در خواب با توجه به عوامل مختلفی انجام می شود. از موقعیت، رنگ و دیگر ویژگی های لباس گرفته تا متاهل یا مجرد بودن، زن یا مرد بودن بیننده خواب، همگی بر تعبیر این موضوع نقش دارند. حتی با توجه به نوع لباس هم این تعابیر متفاوت است؛ به عنوان مثال، تعبیر خواب مقنعه اداری، دانشجویی و… در خواب، سر به مهر بودن راز و حفظ آبروی بیننده خواب می باشد؛ در حالیکه، روسری یا شال، تعبیری از اتفاقات خوب در زندگی دارد.

مشاوره رایگان حجاب
مشاوره رایگان

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر یا مشاوره دارید فرم زیر را تکمیل کنید یا با شماره 05133497161 تماس بگیرید

تعبیر خواب لباس عروس پوشیدن

لباس سفید عروس

لباس عروس پوشیدن در خواب، تعبیری مرتبط با رابطه شخصی شما دارد. این خواب دال بر آشنا شدن شما با دوستان صمیمی و شرکت در کارهای شادی بخش است. اما، پوشیدن لباس عروس کثیف در خواب، با قطع شدن رابطه شما با فردی که دوستش دارید، تعبیر می شود.

تعبیر خواب لباس سفید از محمد بن سیرین

تعبیر خواب دیدن لباس سفید به صورت پاکی و بی گناهی فرد بیان می شود. خواب این رنگ لباس در موقعیت های مختلف، تعابیر مختلفی دارد:

شخص زیبایی که لباس سفیدی دارد: تعبیری بر آرامش و شادی در زندگی و شخصیت مهربان شما دارد.

زن و شوهری که لباس سفیدی در خواب دارند: اگر مردی این خواب را ببیند، تعبیر آن به تمایل وی به برقراری رابطه جنسی بیشتر است؛ اگر بیننده خواب زن باشد، تعبیر آن تمایل او به ازدواج است.

لباس سفید نو در خواب به تن کردن: تعبیری از زندگی شاد و موفقیت آمیز دارد.

لباس سفید پاره در خواب بر تن کردن: تعبیر این خواب بدبختی و آشفتگی و حس ناامیدی در زندگی است.

پوشاندن لباس سفید در خواب بر تن دیگران: تعبیر این خواب ازدواج در آتیه ای نزدیک است.

پوشاندن لباس سفید بر تن شما: خواب بیننده با فردی که به او علاقمند است، به زودی ازدواج خواهد کرد.

تعبیر خواب لباس بلند زنانه سفید به تن کردن: شخصی در زندگی از شما حفاظت می کند.

لباس سفید کوتاه در خواب: تعبیر آن صحبت کردن بیش از حد افراد در مورد خواب بیننده و کم شدن موقعیت های ازدواج وی است.

تعبیر خواب لباس خریدن

تعبیر خواب خریدن لباس، اضطراب درونی فرد را نشان می دهد. با توجه به رنگ لباسی که در خواب می خرید، نیز تعابیر متفاوتی می توان بیان کرد. خریدن لباس سفید در خواب، یعنی تمایل فرد به آگاهی بیشتر در زندگی. اما، تعبیر خواب خریدن لباس سیاه، تجربه ای از محیطی تازه در زندگی  فردی است که این خواب را دیده است.

تعبیر خواب لباس رنگی

البسه رنگین در خواب تضاد و عدم هماهنگی در عقاید فرد تعبیر می شود. دیدن لباس های رنگارنگ در خواب، تعبیری از وقوع اتفاقات مختلف در زندگی دارد؛ برخی از این اتفاقات مثبت و برخی منفی هستند.

تعبیر خواب پوشیدن لباس قرمز

تعبیر خواب پوشیدن لباس قرمز از نگاه افراد مختلف، به اشکال متفاوتی بیان می شود:

جابر مغربی: پوشیدن لباس قرمز در خواب، یعنی فرد به جنگ و خونریزی علاقمند است و به مردم ظلم و ستم می کند.

ابن سیرین: تعبیر خواب پوشیدن لباس قرمز در خواب دال بر مشغولیت فرد به عشرت دنیوی و فاصله او از دین و ایمان است.

حضرت دانیال: تعبیر خواب پوشیدن لباس قرمز، شادی، فرح و توفیق طاعت در زندگی است.

تعبیر خواب پوشیدن لباس سبز

رنگ سبز نمادی از خیر و خوبی است. تعبیر خواب لباس سبز، شادی و خوشبختی در زندگی است. سعادت و کامیابی در زندگی فرد سرازیر می شود.

تعبیر لباس آبی در خواب

تعبیر لباس آبی در خواب، به واقعیت تبدیل شدن تمام جزئیات خواب است. تعبیر لباس آبی رنگ در خواب، یعنی آنچه فرد در خواب دیده است، در آینده ای نزدیک اتفاق می افتد.

لباس زرد در خواب

لباس زرد

رنگ زرد نمادی از موفقیت است. خوشبختی و سعادت در زندگی کاری و شخصی از مهم ترین تعابیری است که برای خواب لباس زرد ذکر می شود. لباس زرد در خواب برای دختران مجرد، تعبیری از ازدواج دارد. اما تعبیر این رنگ لباس برای زنان متاهل، بیماری و کسالت برای همسر است.

تعبیر خواب پوشیدن لباس نو

تعبیر خواب پوشیدن لباس نو ایجاد تحولی بزرگ در زندگی با رسیدن به مقصود و هدف قلبی فرد است. دست به کار شدن و از دست ندادن فرصت های زندگی پیامی است که در این خواب وجود دارد. این موضوع می تواند مسیر زندگی خواب بیننده را به طور کلی تغییر دهد.

تعبیر خواب شستن لباس

تعبیر خواب لباس شستن، ایجاد تغییر مثبت در زندگی است؛ یعنی فرد تمایل دارد تا با دوری از رفتارهای قدیمی خود، شخصیتی جدید از خود بروز دهد.

گم کردن لباس در خواب

تعبیر خواب گم کردن لباس در خواب، بحران در شرایط مالی و رفاهی فرد است. دست کشیدن از خرج های بیهوده جهت مدیریت بهتر اوضاع تعبیری است که برای گم کردن لباس در خواب بیان می شود.

تعبیر خواب پوشیدن لباس مجلسی

یکی از تعابیر لباس مجلسی در خواب این است که خواب بیننده به آنچه در ذهن دارد، به زودی دست می یابد. سایر تعابیری که برای لباس مجلسی در خواب بیان می شود، عبارتند از:

  • دین پاک
  • توانایی
  • عزت و جاه و مقام
  • سود و منفعت
  • عیش و خوشی
  • عمل کردن
  • عدل و داد

تعبیر خواب لباس مردانه و زنانه

معبران بزرگی چون ابراهیم کرمانی و اسماعیل بن اشعث، تعبیر خواب لباس های مردانه و زنانه را اینگونه تفسیر می کنند:

مردی که در خواب لباس زنانه بپوشد، تعبیرش دور شدن از بزرگتر خودش است.

زنی که در خواب لباس مردانه پوشیده باشد، اگر پاکدامن باشد، تعبیرش خیر و درستی است؛ اما اگر زن فاسدی باشد، تعبیری از شر و فساد دارد. از سوی دیگر، تعبیر خواب پوشیدن لباس مردانه، برای زنی که این لباس را بپوشد، بدست اوردن خیر و منفعت است.

تعبیر خواب پوشیدن لباس سیاه

لباس سیاه در خواب، برای فردی که معمولا از این لباس استفاده می کند، به خوبی و نیکی تعبیر می شود. در غیر اینصورت، تعبیر خواب  پوشیدن لباس سیاه، شر و بدی برای دین و دنیای فرد است. به گفته برخی از معبران غربی، تعبیر خواب پوشیدن لباس سیاه برای زنان، غم و از دست دادن تعبیر می شود.

جابر مغربی تعبیر خواب البسه سیاه را کافر شدن فرد بیان می کند.

امام صادق تعبیر لباس سیاه پوشیدن در خواب را برای پادشاه، رئیس و دیگر مقامات بالا، شرف و عزت عنوان می کند؛ اما برای مردم تحت حاکمیت پادشاه، غم و اندوه تعبیر می شود.

تعبیر خواب لباس بلند زنانه

پیراهن یا لباس بلند زنانه در خواب، تعبیری از کسب و کار و احوال خواب بیننده دارد. لباس بلند زنانه در خواب، یعنی فرد تلاش زیادی برای رزق و روزی خود دارد و خداوند پاداش او را می دهد.

تعبیر خواب هدیه دادن لباس به شخصی

لباس دادن به شخصی در خواب، به خوبی و خیر تعبیر می شود. خوشحال شدن از شنیدن یک خبر خوب، بچه دار شدن، ازدواج و پوشاندن عیب از تعابیر خواب هدیه دادن لباس به فردی در خواب است. برای دختر مجرد تعبیر خواب هدیه دادان لباس به شخصی، ازدواج می باشد. برای زن متاهل، تعبیر خواب هدیه دادن لباس، باردار شدن در آینده ای نزدیک است.

تعبیر خواب لباس نو پوشیدن دختر مجرد

لباس نو پوشیدن دختر مجرد در خواب پیامی نویدبخش دارد. برآورده شدن آرزوها و عملی شدن اهدافی که در ذهن خواب بیننده بوده از دیگر تعابیر خواب لباس نو پوشیدن دختر مجرد است.

لباس تمیز در خواب

تعبیر لباس تمیز در خواب، وضعیت مالی خوب و موقعیت خوب برای سرمایه گذاری است. رونق کسب و کار و شانس زیاد در امور مالی از دیگر تعابیر دیدن لباس تمیز در خواب است.

لباس کهنه در خواب

لباس کهنه در خواب نمادی از رها کردن است. این خواب، با تعابیری چون کنار گذاشتن بلندپروازی ها و صرف کردن انرژی برای اهداف ارزشمندتر بیان می شود. برخی از معبران نیز لباس کهنه در خواب را به فقر و تنگدستی و غم و حزن تعبیر می کنند.

لباس کثیف در خواب

رسوایی، خشونت و بی عفتی، تعابیری از دیدن لباس کثیف در خواب هستند. این خواب پیامی مبنی بر عدم اعتماد کامل به افراد غریبه و دوستان جدید دارد. لباس کثیف در خواب این تعبیر را در بر دارد که نباید هر کسی را رازدار و رفیق خود دانست.

پوشیدن لباس دیگران در خواب

تعبیر پوشیدن لباس دیگران در خواب این است که بیننده خواب در جستجوی راهی برای نشان دادن احساس و اشتیاق خود به جنس مخالف است. اگر لباسی که فرد در خواب می پوشد زنانه باشد، تعبیر آن قوی بودن احساسات زنانه فرد است.

تعبیر تعویض لباس در خواب

تعویض لباس در خواب تعبیری از ارزش قائل نبودن برای زندگی است. تعبیر تعویض لباس برای فردی که این خواب را می بیند یک هشدار محسوب می شود. تعبیر آن این است که آن فرد از زندگی خود لذت نمی برد و به دلیل اهمیت دادن به نظر دیگران، از خود واقعی اش دور شده است.

درآوردن لباس از تن در خواب

تعبیر درآوردن لباس در خواب، کنار گذاشتن عادات و رفتارهای گذشته است. فردی که این خواب را می بیند تصمیم دارد یک زندگی جدید با عاداتی بهتر را شروع کند.

لباس کودک در خواب

تعبیر لباس کودک در خواب، افکار غلط و عادات کودکانه است. پیامی که در این خواب وجود دارد این است که فرد باید عادات غلط خود را اصلاح کند و زندگی جدید را شروع نماید.

لباس گشاد در خواب

تعبیر خواب لباس گشاد، انزوای روحی و اعتماد به نفس پایین است. تعبیر دیگری که برای خواب لباس گشاد وجود دارد، تلاش فرد برای پنهان کردن نقاط ضعف وعیوب خود است.

لباس تنگ و بدن نما در خواب

تعبیر لباس تنگ در خواب، مایوس بودن و افسردگی است. فردی که خواب لباس تنگ و بدن نما را می بیند، نیاز به یک تغییر اساسی در شرایط زندگی اش دارد. او باید از افکار منفی دست بکشد و تلاش خود را برای برگشتن به یک زندگی شاد داشته باشد.

حسادت ورزیدن به لباس دیگران در خواب

حسادت ورزیدن به لباس دیگران در عالم رویا بازگوکننده احساسات شریک زندگی خواب بیننده است. اگر کسی در خواب ببیند که به لباس دیگران حسادت می کند، یعنی شریک عاطفی او با وی صادق نیست.

سخن آخر

تعبیر خواب لباس از نگاه معبران بزرگ در موقعیت های مختلف و با توجه به بیننده خواب متفاوت است. این تعابیر می تواند در اصلاح تفکر، رفتار و حتی مسیر زندگی فرد نقش داشته باشد. اگر شما هم تجربه ای از این تعابیر دارید، با ما به اشتراک بگذارید. در بلاگ حجاب خورشید می توانید مطالب جذابی در موضوعات مذهبی و دینی مطالعه کنید.

سوال متداول

تعبیر خواب لباس خریدن چیست؟

با توجه به رنگ لباسی که در خواب می خرید، تعابیر متفاوتی می توان بیان کرد. خریدن لباس سفید در خواب، یعنی تمایل فرد به آگاهی بیشتر در زندگی. اما، تعبیر خواب خریدن لباس سیاه، تجربه ای از محیطی تازه در زندگی  فردی است که این خواب را دیده است.

تعبیر خواب پوشیدن لباس نو چگونه است؟

تعبیر خواب پوشیدن لباس نو ایجاد تحولی بزرگ در زندگی با رسیدن به مقصود و هدف قلبی فرد است. دست به کار شدن و از دست ندادن فرصت های زندگی پیامی است که در این خواب وجود دارد.

آواتار نویسنده

ما در آنلاینر بیش از 12 سال است که‌ به صورت تخصصی در حوزه‌ های مختلف سئو (تولید محتوا، آن پیج، آف پیج و تکنیکال) فعایت می‌ کنیم. تیم ما تشکیل شده از دوازده کارشناس در هر کدام حوزه‌ها و در بخش تولید محتوا نویسنده‌ های متخصص، به‌ روز و  با تجربه‌ی ما  همواره تلاش می‌ کنند تا باکیفیت‌ ترین و یونیک‌ ترین محتوا ها را ارائه دهند.

مشاوره رایگان حجاب
مشاوره رایگان

در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر یا مشاوره دارید فرم زیر را تکمیل کنید یا با شماره 05133497161 تماس بگیرید

ساعات پاسخگویی 9 الی 19 (جمعه ها تعطیل)

شماره تماس: 05133497161

1400 © کلیه حقوق این سایت متعلق به حجاب خورشید می باشد.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.